Tuesday, 3 March 2015

Majlis Pelancaran Program Impresis Sekolah SBJK 2015

Majlis Pelancaran Program Impresis Sekolah SBJK 2015


Program Impresis Sekolah (PIS) ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada murid tentang kesalahan perilaku ponteng disamping memberi pendedahan mengenai kesan buruk yang akan diterima sekiranya sikap negetif ini tidak diubah. Sehubungan dengan itu tema ”Jom Pi Sekolah” telah dipilih untuk Program Impresis Sekolah pada kali ini.

 Objektif Program Impresis  Sekolah (PIS) ini diadakan adalah   seperti berikut:

          Menyedarkan murid tentang
             pentingnya hadir ke sekolah,
             berada didalam kelas sepanjnag
             pengajaran dan pembelajaran dan
             mengikuti semua aktiiviti dan
             program yang dianjurkan oleh
             pihak sekolah.  

          Murid dapat mengetahui dan       
             memahami implikasi gejala       
             ponteng sekolah dan kelas.  

          Membentuk Sahsiah diri murid
             serta mengamalkan budaya positif 
             dalam diri murid bagi membentuk
             potensi diri murid.

          Menjalankan program dan aktiviti
             di sekolah sebagai langkah bagi              
             mengurangkan murid terlibat
             dengan masalah ponteng sekolah
             dan kelas.

No comments:

Post a Comment