Saturday, 7 February 2015

KURIKULUM

KURIKULUM 
S B J K

Kurikulum SBJK dimodifikasi mengikut keperluan persekitaran, tahap dan sosiobudaya agar murid mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk diaplikasi dalam kehidupan mereka sebagai pembelajaran sepanjang hayat.

Konsep pendidikan di SBJK adalah pendidikan formal yang berstruktur dan berfokus.
Pelaksanaan kurikulum SBJK berpandukan kepada buku penerangan kurikulum SBJK yang dikeluarkan oleh KPM.

ANTARA KURIKULUM YANG DIGUNAKAN IALAH :

1) PERINGKAT PRASEKOLAH KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
2)  PERINGKAT RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
3) PERINGKAT MENENGAH KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
4) PENDIDIKAN VOKASIONAL SBJK (PERINGKAT RENDAH & MENENGAH)

No comments:

Post a Comment